• English

BIP

Prawo

Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa centrala: (+48) 22 846 00 11 fax: (+48) 22 846 44 32 Dokumenty rejestrowe Statut (PDF rozmiar 184 KB) KRS wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000034960 NIP 525-000-84-94 Regon 000037374 Numer konta bankowego Bank PKO SA

Organizacja

DYREKTOR INSTYTUTU LOTNICTWA dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski tel.: (+ 48) 22 846 09 93 fax: (+ 48) 22 846 29 12 mail: witold.wisniowski[at]ilot.edu.pl P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU LOTNICTWA DYREKTOR CENTRUM TECHNOLOGII KOSMICZNYCH PROKURENT dr inż. Leszek Loroch tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 838 mail: leszek.loroch[at]ilot.edu.pl P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU LOTNICTWA DYREKTOR