• English

Obrony publiczne

Instytut Lotnictwa w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godz. 13:00 w Instytucie Lotnictwa, Warszawa, al. Krakowska 110/114 w sali konferencyjnej nr 4 w budynku Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych X2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Borysa Łukasika na temat: „Analysis of the possibility of using full-electric, hybrid and turbo-electric technologies for future aircraft propulsion systems, in terms of mission energy consumption, NOx/CO2 emission and noise reduction”

Promotor: dr hab. inż. Witold Wiśniowski, prof. Instytutu Lotnictwa

Kopromotor: prof. Meyer J. Benzakein, Ph.D., The Ohio State University (USA)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Orkisz, Politechnika Rzeszowska, prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Praca doktorska wraz z opiniami Recenzentów znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110/114, budynek H2a.