Obrony publiczne

Instytut Lotnictwa w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 20 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 11:00 w Instytucie Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110/114 w sali audytoryjnej w budynku Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych X2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława Kończaka na temat: „Metoda wyznaczania wskaźników niezawodności dla wojskowych pojazdów mechanicznych eksploatowanych nieregularnie”

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Szafran, Instytut Lotnictwa

Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Głowacki, Instytut Lotnictwa

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, dr h.c., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, dr hab. inż Wiesław Barnat, prof. Wojskowej Akademii Technicznej

Praca doktorska wraz z opiniami Recenzentów znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110/114, budynek H2a.