• English

Dostawa drukarki 3D do metalu

0

Znak sprawy: 49/ZZ/AZLZ/2017 Warszawa, dnia 15.09.2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 49/ZZ/AZLZ/2017 na „Dostawę drukarki 3D do metalu”

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 19 października 2017 o 14:30:31 [Current Revision] przez Elwira Grotek
  • 19 października 2017 o 14:30:31 przez Elwira Grotek
  • 6 października 2017 o 09:20:18 przez Elwira Grotek
  • 4 października 2017 o 10:47:33 przez Elwira Grotek
  • 19 września 2017 o 15:20:10 przez Piotr Nowogrodzki
  • 18 września 2017 o 13:59:00 przez Elwira Grotek
  • 15 września 2017 o 14:07:28 przez Elwira Grotek