• English

Dostawa oprogramowania Microsoft lub równoważnego wraz z licencją oraz pakietem Software Assurance lub równoważnym

0

znak sprawy: 31/ZZ/AZLZ/2017

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209 000 euro na: dostawę oprogramowania Microsoft lub równoważnego wraz z licencją oraz pakietem Software Assurance lub równoważnym, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 21 sierpnia 2017 o 12:29:28 [Current Revision] przez Anna Bartkowska
  • 21 sierpnia 2017 o 11:53:52 przez Anna Bartkowska