• English

Dostawa zasilacza laboratoryjnego programowalnego dwukanałowego.

0

znak sprawy: 100/ZK/AZLK/17                                Warszawa, dnia 30.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa zasilacza laboratoryjnego programowalnego dwukanałowego.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 30 listopada 2017 o 13:29:57 [Current Revision] przez Ludwika Domżał
  • 30 listopada 2017 o 13:29:08 przez Ludwika Domżał