• English

Dostawa zaworu odcinającego DN80 z napędem pneumatycznym.

0

znak sprawy: 91/ZK/AZLK/17               Warszawa, dnia 29.11.2017 r

Działając w oparciu o art. 4 d ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa zaworu odcinającego DN80 z napędem pneumatycznym.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa zaworu który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 listopada 2017 o 12:31:56 [Current Revision] przez Ludwika Domżał
  • 29 listopada 2017 o 12:31:56 przez Ludwika Domżał