• English

Kadra naukowa

Samodzielni pracownicy naukowi

 1. dr hab. inż. Marcin Białas
 2. prof. dr hab. inż. Maciej Bossak
 3. prof. dr hab. inż. Roman Domański
 4. dr hab. inż. Cezary Galiński, prof. ILOT
 5. prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
 6. prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski
 7. dr hab. inż. Marian Jeż, prof. ILOT
 8. prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak
 9. dr hab. inż. Andrzej Krzysiak
 10. dr hab. inż. Grzegorz Maciejewski
 11. dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska, prof. ILOT
 12. dr hab. inż. Grzegorz Socha, prof. ILOT
 13. dr hab. inż. Rafał Stocki
 14. dr hab. inż. Krzysztof Szafran
 15. dr hab inż. Cezary Szczepański
 16. prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański
 17. prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski
 18. dr hab. inż. Witold Wiśniowski, prof. ILOT
 19. prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

 

Adiunkci

 1. dr inż. Włodzimierz Balicki
 2. dr inż. Wojciech Chajec
 3. dr inż. Paweł Głowacki
 4. dr inż. Jerzy Graffstein
 5. dr inż. Jerzy Kaniowski
 6. dr inż. Mariusz Krawczyk
 7. dr inż. Wiesław Krzymień
 8. dr inż. Marek Miller
 9. dr inż. Antoni Niepokólczycki
 10. dr inż. Witold Perkowski
 11. dr inż. Stanisław Popowski
 12. dr Grzegorz Rarata
 13. dr inż. Paweł Skalski
 14. dr inż. Jarosław Stanisławski
 15. dr inż. Janusz Sznajder