Opłaty i terminy

Uczestniczyć w Forum można na cztery sposoby:

  • zgłoszenie referatu, jego wygłoszenie i publikacja po akceptacji Rady Programowej – rejestracja do 31 lipca 2017 roku
  • zgłoszenie referatu i jego publikacja (bez wygłaszania) po akceptacji Rady Programowej – rejestracja do 31 lipca 2017 roku
  • zgłoszenie plakatu i jego omówienie w czasie forum, po akceptacji Rady Programowej – rejestracja do 06 listopada 2017 roku
  • udział w Forum (bez referatu).

Tabela z opłatami i terminami

 Udział w całym wydarzeniuUdział w pierwszym dniuUdział w drugim dniu
Promocyjna cena*
Rejestracja i wpłata
do 30 czerwca 2017 –
termin minął
800 PLN or 187 €500 PLN or 117 €500 PLN or
117 €
Standardowa stawka*
Rejestracja i wpłata
do 14 listopada 2017
1000 PLN or 234 €600 PLN or 140 €600 PLN or
140 €
Udział w sesjach
Udział w warsztatach
Materiały konferencyjne
Certyfikat udziału
Przerwy kawowe & obiady
Spektakl i bankiet w teatrze

* Opłata nie zawiera podatku.
* Opłata nie zawiera kosztów zakwaterowania i dojazdu.

Uczestnicy spotkania we własnym zakresie rezerwują oraz opłacają koszty zakwaterowania oraz dojazdu.

Autorzy, którzy chcą zaprezentować referaty na Forum, jak również opublikować artykuł proszeni są o nadesłanie tytułu referatu w języku polskim i angielskim, abstraktów w języku polskim i angielskim (max. 400 słów) w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż
do 31 lipca 2017 roku.


Dodatkowo prosimy o przesłanie siedmiu słów kluczowych oraz noty biograficznej w języku polskim i angielskim.

Wszystkie nadesłane abstrakty poddane zostaną recenzji.

Językami forum będą polski i angielski. Wygłaszane referaty będą tłumaczone symultanicznie.

Autorzy wygłaszanych w czasie trwania Forum prezentacji proszeni są o przesłanie prezentacji (w Power Point lub pdf) w języku polskim i angielskim do dnia 10 listopada 2017 roku.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość wyboru tematów prezentowanych na Forum.

Termin nadsyłania pełnych tekstów przeznaczonych do publikacji upływa 10 listopada 2017 roku.

Ostatecznym warunkiem uczestnictwa w Forum jest wniesienie opłaty w terminie
do dnia 14 listopada 2017 roku.

Uczestnicy zakwalifikowani przez Radę Programową do wygłoszenia referatu i do zaprezentowania plakatu są zwolnieni z opłaty.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Bank Pekao SA
Nr konta dla wpłat w złotych: 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760
Nr konta dla wpłat w euro:  SWIFT PKOPPLPW 33 1240 6247 1978 0000 4980 3477

Z obowiązkowym dopiskiem:
MINIB 2017 (imię i nazwisko/instytucja).

Przejdź do formularza rejestracyjnego.