Organizator

Instytut Lotnictwa należy do najstarszych placówek badawczych w Europie. Powstał oficjalnie w 1926 roku, chociaż jego korzenie sięgają 1918 roku. Przez 91 lat działalności naukowcy i konstruktorzy pracujący w Instytucie Lotnictwa wnieśli wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki i obronności Polski.

Instytut Lotnictwa od początku swojej historii prowadzi działalność badawczą ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie wyników prac. Polityka rozwojowa Instytutu Lotnictwa opiera się na kontynuacji tradycyjnych obszarów badawczych, takich jak aerodynamika, projektowanie i badania struktur lotniczych, osprzęt lotniczy, napędy. Ważny aspekt działalności stanowią również intensywne wdrażania nowych dziedzin, takich jak: komputerowe wspomaganie projektowania, nowe techniki badania materiałów, projektowanie systemów adaptacyjnych,  zastosowania mikro- i nanotechnologii, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, wykorzystanie technologii lotniczych w medycynie i ochronie zdrowia, lotniczy transport lokalny, techniki i technologie kosmiczne.

Instytut został podzielony na sześć pionów merytorycznych:

Instytut Lotnictwa przynależy do krajowych i światowych organizacji badawczych i technicznych. Od lutego 2005 roku Instytut jest partnerem przedsięwzięcia „AERONET – Dolina Lotnicza”. Jest to konsorcjum składające się z wielu prestiżowych jednostek naukowych. W kwietniu 2008 roku Instytut Lotnictwa został przyjęty do Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Badawczych EREA, którego celem jest konsolidacja, koordynacja i podejmowanie wspólnych działań. 7 czerwca 2010 roku w niemieckim Luebbenau powołano do życia międzynarodową organizację International Forum for Aviation Research (IFAR). Instytut Lotnictwa, reprezentując w jej strukturach Polskę, odegrał ważną w jej powstaniu rolę, stając się jednym ze współzałożycieli.

W chwili obecnej Instytut jest w fazie dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem trafnych decyzji strategicznych, konsekwentnej realizacji przyjętych kierunków działań oraz poziomu merytorycznego, aktywności i zaangażowania w ten proces pracowników. Instytut prowadzi szeroką współpracę z wieloma polskimi i zagranicznymi uczelniami, instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi i laboratoriami przemysłowymi. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak General Electric, Airbus, Boeing, Pratt&Whitney, Sikorsky czy Rolls-Royce.

Więcej informacji o Instytucie Lotnictwa na www.ilot.edu.pl oraz

   tweet  linkedin instagram