Rada Programowa

  • prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska – Przewodniczący Rady Programowej
  • prof. George J. Avlonitis, Uniwersytet Ekonomiczny w Atenach, Grecja oraz University of Strathclyde, U.K (Profesor wizytujący)
  • prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Polska
  • dr Marzena Feldy, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska
  • prof. Zoran Krupka, Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja
  • prof. Petra Morschheuser, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Mosbach, Niemcy
  • prof. dr Durdana Ozretic-Dosen, Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja
  • prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Instytut Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
  • prof. Jörn Redler, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Mosbach, Niemcy