Formularz rejestracyjny

W razie problemów z wysłaniem formularza elektronicznego prosimy o pobranie i wypełnienie formularza rejestracyjnego w formacie pliku Microsoft Word, a następnie przesłanie go na adres minib@ilot.edu.pl.

* wymagane pola

zgłoszenie referatu, jego wygłoszenie i publikacja po akceptacji Rady Programowejzgłoszenie referatu i jego publikacja (bez wygłaszania) po akceptacji Rady Programowejzgłoszenie propozycji plakatu do sesji plakatowej i jego prezentacja po akceptacji Rady Programowejudział w Forum (bez referatu)

Warsztaty równoległe:

Nowe reguły przetwarzania danych osobowych w marketingu od 25 maja 2018. Jak się przygotować i jak działać?CSR w praktyce (Jak działając prospołecznie odnieść korzyści w biznesie, instytucja naukowa odpowiedzialna za pracowników?) – warsztat tłumaczony na język angielskiNauka w prostych słowach – jak pisać teksty popularnonaukowe, żeby były zrozumiałe dla odbiorcy


Nauka w Internecie: wyzwania promocji.Innowacyjność i współpraca – symbioza nauki i biznesu.Współpraca międzynarodowa – zarządzanie sieciami współpracy i klastrami.

Każdy z uczestników Forum może uczestniczyć w 2 warsztatach każdego dnia. Prosimy o wybranie warsztatów podczas procesu rejestracji– w formularzu rejestracyjnym. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zapoznanie się ze sposobami uczestnictwa w forum oraz tabelą opłat i terminów:

Opłaty i terminy   

Uczestnicy spotkania we własnym zakresie rezerwują oraz opłacają koszty zakwaterowania oraz dojazdu.

Dane do faktury:


Oświadczenie dla podmiotów upoważnionych do korzystania ze stawki zwolnionej »

Wpłat należy dokonywać na konto:

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Bank Pekao SA

Nr konta dla wpłat w złotych: 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760
Nr konta dla wpłat w euro:  SWIFT PKOPPLPW PL33 1240 6247 1978 0000 4980 3477

Z obowiązkowym dopiskiem:
MINIB 2017 (imię i nazwisko/instytucja).

Ostatecznym warunkiem uczestnictwa w Forum jest wniesienie opłaty w terminie do dnia 14 listopada 2017 roku.

Uczestnicy zakwalifikowani przez Radę Programową do wygłoszenia referatu lub do zaprezentowania plakatu są zwolnieni z opłaty.