Sesja plakatowa „Marketing instytucji naukowych i badawczych”

16 listopada 2017 roku, w czasie pierwszego dnia Konferencji odbędzie się sesja plakatowa. Zachęcamy do licznego zgłaszania swoich projektów.

Termin nadsyłania tytułu oraz streszczenia (opis 5-10 zdań) wystąpień plakatowych mija 6 listopada 2017 roku.

Uczestnicy we własnym zakresie przygotowują i dostarczają wydruki posterów na standach.

Autorzy sesji plakatowej uczestniczą w konferencji bezpłatnie.

W trakcie sesji odbędzie się także głosowanie na najbardziej interesujący plakat.
W głosowaniu uczestniczyć mogą wszyscy uczestnicy konferencji.