PROGRAM

8. Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

 1 dzień (16.11.2017)
Wystąpienia w jęz. polskim (tłumaczone na język angielski)
8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników/Powitalna kawa
9:00 – 9:05 Przemówienia powitalne
9:05 – 10:50 Sesja 1  Moderator: prof. dr hab. Bogdan Sojkin
Kształtowanie relacji i wartości dla interesariuszy przez instytucję naukowo – badawczą,
prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska


Strategiczne aspekty zarządzania innowacjami,
dr inż. Jerzy Baruk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska


Czy potrzebujemy raportów społecznych ? Nowe wyzwanie społecznej odpowiedzialności biznesu,
dr Sylwia Jarosławska-Sobór, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska


Wykorzystanie instrumentów marketingu mobilnego w komunikacji z konsumentami pokolenia Y na przykładzie rynku turystycznego,
dr Olgierd Witczak, dr Zbigniew Spyra, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska


Wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie komunikacji marketingowej przez linie lotnicze,
mgr Anna Szymczak, doktorantka, Uniwersytet Łódzki, Polska


Etos nauki a podejście do promocji w nauce,
dr Marzena Feldy, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska


Kompetencje kognitywne jako główny potencjał menedżera marketingu 4.0,
prof. dr hab. Lidia Białoń, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, dr Konrad Werner, Uniwersytet Warszawski, Polska 

10:50 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:30 Sesja 2  Moderator: dr hab., prof. nadzw., Agnieszka Izabela Baruk
Polska uczelnia jako (nie) atrakcyjny potencjalny pracodawca,
dr hab., prof. nadzw., Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Polska


Zintegrowana komunikacja marketingowa – koncepcje, praktyka, nowe wyzwania,
prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska


Problemy współpracy między nauką a biznesem,
dr Piotr Mikosik, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Zarządzanie kryzysowe i antykryzysowe – rekomendacje decyzyjne,
dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski, Polska


Wspieranie działań naukowców na początkowych stadiach kariery,
mgr Daria Goś, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Polska

12:30 – 13:25 Lunch + sesja plakatowa
13:30 – 14:45 Warsztaty równoległe
14:55 – 16:10

Tematy warsztatów:

1. Nowe reguły przetwarzania danych osobowych w marketingu od 25 maja 2018. Jak się przygotować i jak działać?,
– r. pr. Bartosz Pilc, Kancelaria Konieczny, Grzybowski, Polak w Poznaniu

2. CSR w praktyce (Jak działając prospołecznie odnieść korzyści w biznesie, instytucja naukowa odpowiedzialna za pracowników?)
– dr inż. Magdalena Kaźmierczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – warsztat tłumaczony na język angielski

3. Nauka w prostych słowach – jak pisać teksty popularnonaukowe, żeby były zrozumiałe dla odbiorcy
– dr Jarosław Łachnik, Uniwersytet Warszawski

Każdy z uczestników Forum może uczestniczyć w 2 warsztatach każdego dnia. Prosimy o wybranie warsztatów podczas procesu rejestracji– w formularzu rejestracyjnym. Liczy się kolejność zgłoszeń.

19:00 Spektakl „Come together” w Teatrze Studio oraz bankiet po spektaklu

 

PROGRAM – 2 dzień (17.11.2017)
Wystąpienia i warsztaty w jęz. angielskim
8:45 – 9:00 Powitalna kawa
9:00 – 10:15 Sesja 3  
· Wystąpienie Jej Ekscelencji, Pani Ambasador Orsolyi Zsuzsanny Kovács, Ambasador Republiki Węgierskiej


· Międzynarodowy marketing badawczy na poziomie krajowym – wgląd w struktury i instrumenty wdrożone w Niemczech,
Katja Lasch, Daad (German Academic Exchange Service) Niemcy


· PR i marketing w badaniach stosowanych w Czechach,
Martin Podaril, PR&Marketing, AVO (Stowarzyszenie Organizacji Badawczych), Czechy

10:15 – 10:30 Przerwa kawowa
Sesja 4  Moderator:
prof.  Petra Morschheuser 
Ocena efektu umiarkowanego i globalnego dopasowania modelu PLS do handlu online,
prof. Juan J. García-Machado, University of Huelva, Hiszpania


Naukowcy i badacze w kampaniach marketingowych,
prof. Durdana Ozretic-Dosen, Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja


Komunikacja wizualna w kampaniach public relations,
Dalibor Jakus, Zagrzeb, Chorwacja


Zarządzanie siecią organizacyjną – nowa jakość w strategicznym zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi,
mgr inż. Joanna Bilecka, SERUM, Polska


Organizacje naukowe – perspektywy pomiaru reputacji,
prof. Petra Morschheuser, prof. Jörn Redler, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Mosbach, Niemcy


Znaczenie kraju pochodzenia w decyzjach zakupowych różnych kategorii produktów
prof. Zoran Krupka, Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja 


Marketing 4.0 nowe podejście – jak marketing instytucji naukowych i badawczych powinien zaadoptować się do zmieniającego się charakteru ścieżek klientów i gospodarki cyfrowej, 
dr Marek Seretny, Politechnika Warszawska, Polska 

12:45 – 13:30 Lunch
13:40 – 14:55 Warsztaty równoległe
15:05 – 16:20

Tematy warsztatów:

1. Nauka w Internecie: wyzwania promocji,
dr Ilona Iłowiecka-Tańska, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

2. Innowacyjność i współpraca – symbioza nauki i biznesu,
dr Michal Jasieński, Nowy Sącz Business School – National-Louis University

3.  Współpraca międzynarodowa – zarządzanie sieciami współpracy i klastrami,
dr Sławomir Olko, Politechnika Śląska


Każdy z uczestników Forum może uczestniczyć w 2 warsztatach każdego dnia. Prosimy o wybranie warsztatów podczas procesu rejestracji – w formularzu rejestracyjnym. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Podsumowanie i zamknięcie Forum