• English

Modernizacja agregatu hydraulicznego MTS 50.60.

0

znak sprawy: 88/ZK/AZLK/17                               Warszawa, dnia 27.11.2017r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. modernizacja agregatu hydraulicznego MTS 50.60.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja agregatu, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 27 listopada 2017 o 08:23:24 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 27 listopada 2017 o 08:23:24 przez Ludwika Domżał
  • 27 listopada 2017 o 08:22:31 przez Ludwika Domżał