O Instytucie Lotnictwa

Szanowni Państwo,

historii Instytutu Lotnictwa, pasji, zaangażowania, wiedzy i doświadczenia jego pracowników nie da się zamknąć w kilku słowach. To historia 90-ciu lat badań, tworzenia nowych wizji, gorących dyskusji, z których wyłania się historia całego polskiego lotnictwa.

Strategię Instytutu Lotnictwa zdefiniowaliśmy jednym zdaniem: „Świadczenie usług na światowym rynku badań”. Rynek światowy oznacza najwyższą konkurencyjność oferowanych usług badawczych, co gwarantują eksperci, certyfikowane procedury, akredytowane laboratoria, gwarantowaną jakość oraz terminy realizacji zgodne z oczekiwaniami klienta. Usługi oznaczają podejmowanie prac użytecznych dla rozwoju nowych technologii, co jest tożsame z innowacyjnością. Rynek badań oznacza komercjalizację wiedzy i doświadczeń nabytych przez pracowników w wyniku szkoleń oraz badań własnych Instytutu.

Od czasu kiedy przyjęliśmy tą strategię, Instytut odnotowuje 20. procentowy, coroczny wzrost zatrudnienia oraz wyników finansowych.

Instytut podzieliliśmy na sześć pionów merytorycznych, które odpowiadają potrzebom i realnym obszarom działania:

 • Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji świadczy usługi w zakresie badań materiałów i struktur wysoko obciążonych mechanicznie i cieplnie. Znacząca ilość certyfikowanych stanowisk jednorodnych stawia go na pierwszym miejscu w Polsce.
 • Centrum Nowych Technologii realizuje duże projekty innowacyjne wspólnie z partnerami Unii Europejskiej. Specjalizuje się w lotnictwie lekkim.
 • Centrum Technologii Kompozytowych dostarcza rozwiązania oraz przeprowadza testy w zakresie materiałów kompozytowych dla przemysłu lotniczego.
 • Centrum Technologii Kosmicznych prowadzi badania z zakresu napędów lotniczych, technologii kosmicznych, pozyskiwania i przetwarzania danych.
 • Centrum Transportu i Konwersji Energii prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii konwersji i akumulacji energii oraz w obszarach związanych ze środkami transportu.
 • Engineering Design Center współpracuje w ramach partnerstwa strategicznego z firmą General Electric. Specjalizuje się w ekspertyzach i pracach badawczo-rozwojowych w zakresie lotniczych silników odrzutowych oraz dziedzin pokrewnych.

Otwarcie Instytutu na światowy rynek badań widać również z perspektywy między-narodowych inicjatyw i aktywności, m.in.:

 • strategiczne partnerstwo z General Electric,
 • świadczenie usług na rzecz koncernów UTC, MTU, Airbus,
 • organizowanie corocznie wielu międzynarodowych konferencji,
 • przynależność do międzynarodowych organizacji, jak European Research Establishment of Aeronautics,
 • inicjatywa uznania “Świadczenia usług na światowym rynku badań” jako polskiej specjalności eksportowej,
 • inicjatywa podniesienia badań na rzecz lotnictwa lekkiego do rangi priorytetu Komisji Europejskiej,
 • podpisanie oraz wdrożenie Europejskiej Karty Badacza i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Badaczy.

Pracownicy Instytutu publikują swoje osiągnięcia, upowszechniają wiedzę oraz promują zawód inżyniera dzięki takim wydawnictwom, jak: „Prace Instytutu Lotnictwa”, „Journal of KONES”, „Journal of Polish – American Science and Technology”, „Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa”, „Biblioteka Historyczna”. Instytut prowadził również ogólnopolski program promocji zawodu inżyniera „Era inżyniera”.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się zarówno z Instytutem Lotnictwa, jako miejscem pracy wybitnych badaczy, naukowców i inżynierów, jak również z możliwościami oferowanymi przez poszczególne piony merytoryczne.

Jestem przekonany, że możliwość współpracy naukowej oraz transferu wiedzy i technologii do przemysłu będą inspirujące i przydatne dla każdego z obecnych i przyszłych partnerów Instytutu Lotnictwa.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski

Dyrektor Instytutu Lotnictwa