• English

Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Lotnictwa

kadencja 2015 – 2019

prof. dr hab. inż. Roman Domański – Przewodniczący
prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz, prof. dr hab. inż. Maciej Bossak  – Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej
mgr inż. Alicja Kaznowska – Sekretarz Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj – Przewodniczący Komisji Polityki Naukowo-Badawczej
dr Jerzy Żółtak – Przewodniczący Komisji Ekonomicznej i Organizacyjno-Kadrowej

 

Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy:

 1. dr hab. inż. Marcin Białas
 2. dr hab. inż. Cezary Galiński
 3. dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska
 4. dr hab. inż. Grzegorz Socha
 5. dr hab. inż. Rafał Stocki
 6. dr hab. inż. Krzysztof Szafran
 7. dr hab. inż. Witold Wiśniowski (dyrektor Instytutu Lotnictwa)
 8. prof. dr hab. inż. Maciej Bossak
 9. prof. dr hab. inż. Roman Domański
 10. prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
 11. prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
 12. prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski
 13. prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak
 14. prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański
 15. prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
 16. dr hab. inż. Cezary Szczepański

 

Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu:

 1. dr inż. Jerzy Graffstein
 2. mgr Andrzej Iwaniuk
 3. dr inż. Piotr Kalina
 4. mgr inż. Alicja Kaznowska
 5. dr hab. inż. Andrzej Krzysiak
 6. dr inż. Witold Perkowski
 7. dr inż. Grzegorz Rarata
 8. dr Jerzy Żółtak

Osoby spoza Instytutu powołane przez ministra nadzorującego:

 1. prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz
 2. mgr inż. Krzysztof Jankowski
 3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski
 4. dr inż. Marian Lubieniecki
 5. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
 6. prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz
 7. dr hab. Bartłomiej Nowak
 8. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
 9. prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk

Rada Naukowa – minimum kadrowe