• English

Ogłoszenie o zamówieniu na postawie art. 4 pkt. 8a ustawy PZP

0

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup licencji oprogramowania ANSYS na 2015 rok.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:18 [Current Revision] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:08 przez admin