Szanowni Państwo,

Instytut Lotnictwa w Warszawie powstał jako Instytut Badań Technicznych Lotnictwa w 1926 roku i miał swój udział w badaniach niemal wszystkich polskich konstrukcji lotniczych. Początkowo wyniki swoich prac Instytut prezentował w „Sprawozdaniach IBTL”. Po wojnie – od 1956 r do chwili obecnej wydawane są „Prace Instytutu Lotnictwa”, jako czasopismo naukowe. Publikujemy w nim nowe, oryginalne artykuły autorstwa naszych pracowników naukowych oraz współpracujących z Instytutem, w tym również z zagranicy. Tematyka publikacji jest ściśle związana z obszarem działalności Instytutu, w szczególności z realizowanymi tu projektami i pracami naukowymi oraz organizowanymi konferencjami naukowymi. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim. Przed publikacją w „Pracach Instytutu Lotnictwa” wszystkie artykuły są recenzowane.Zdobysław Goraj

Redakcja:
Instytut Lotnictwa
Dział Wydawnictw
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
Telefon:
+48 22 846 00 11 w. 249, 391
Email:
kamila.kaczynska@ilot.edu.pl adam.gorecki@ilot.edu.pl agata.urbanowska@ilot.edu.pl