Szanowni Państwo,

Instytut Lotnictwa w Warszawie powstał jako Instytut Badań Technicznych Lotnictwa w 1926 roku i miał swój udział w badaniach niemal wszystkich polskich konstrukcji lotniczych. Początkowo wyniki swoich prac Instytut prezentował w „Sprawozdaniach IBTL”. Po wojnie – od 1951 do 2018 roku czasopismo naukowe było publikowane jako „Prace Instytutu Lotnictwa”. W roku 2018 zmieniło nazwę na Transactions on Aerospace Research. Publikujemy w nim nowe, oryginalne artykuły autorstwa naszych pracowników naukowych oraz współpracujących z Instytutem, w tym również z zagranicy. Tematyka publikacji jest ściśle związana z obszarem działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa, w szczególności z realizowanymi tu projektami i pracami naukowymi oraz organizowanymi konferencjami naukowymi. Artykuły są publikowane w języku angielskim. Wszystkie artykuły zgłoszone do Transactions on Aerospace Research są recenzowane. Niniejsza strona internetowa stanowi archiwum artykułów, zaś czasopismo w nowej odsłonie prezentujemy pod adresem.Profesor Zdobysław Goraj

Redaktor Naczelny

Redakcja:

Dział Wydawnictw
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

+48 22 846 00 11 w. 249

tar@ilot.lukasiewicz.gov.pl