Współpraca zagraniczna

Globalizacja przemysłu oraz rynku badań naukowych wymaga współdziałania ze specjalistami z całego świata. Rozwój technologii informacyjnych, zarządzanie oparte na wiedzy i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych umożliwia wspólne tworzenie i prowadzenie badań w zakresie kompetencji globalnych oraz wykorzystywanie ich wyników dla potrzeb poszczególnych krajów czy organizacji. Instytut Lotnictwa prowadzi szeroką współpracę z wieloma uczelniami, instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi i laboratoriami przemysłowymi z Europy, Ameryki, Azji, Australii czy Afryki, m.in.:

 • General Electric,
 • Pratt & Whitney,
 • Sikorsky,
 • MTU,
 • Hamilton Sundstrand,
 • A2 Acoustics AB, Szwecja,
 • Alenia Aeronautica Spa, Włochy,
 • Anotec Consulting, Hiszpania,
 • Airbus SA, Francja,
 • Airbus UK, Wielka Brytania,
 • Air Force Research Laboratory, Analytical, Structural Mechanics Branch, USA,
 • Airworthiness and Structural Integrity, Wielka Brytania,
 • Austrian Research Centers GmbH – ARC, Austria,
 • Budapest University of Technology and Economics, Węgry,
 • Czech Technical University, Czechy,
 • Dassault Aviation, Francja,
 • Deutches Zentrum fur Luft und Raumfahrt (DLR), Niemcy,
 • EADS (Corporate Research Center), Niemcy,
 • Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Szwajcaria,
 • European Defence Agency,
 • European Windtunnel Association,
 • FOI Swedish Defence Research Agency, Szwecja,
 • Free Field Technologies, Belgia GFCI, Francja,
 • Instituto Superior Tecnico, Portugalia,
 • Institute for Aerospace research (NRCC), Kanada,
 • Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA), Francja,
 • Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Spain (INTA), Hiszpania,
 • Institutul National de Cercetari Aerospatiale „Elie Carafoli” (INCAS), Rumunia,
 • Integrated Aerospace Sciences Corporation, Grecja,
 • Israel Aircraft Industries, Izrael,
 • Japan Aerospace Technology Foundation, Japonia,
 • Katholieke Universiteit Leuven, Belgia,
 • Lambert Aircraft Engineering bvba, Belgia,
 • LMS International N.V., Belgia,
 • Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania,
 • National Aerospace Laboratory, Holandia,
 • National Aerospace Laboratory (NLR), Dania,
 • National Research & Development Intitute for Gas Turbines (COMOTI), Rumunia,
 • Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales France (ONERA), Francja,
 • National Aerospace Laboratory, Holandia,
 • National Aerospace Laboratory (NLR), Dania,
 • National Research & Development Intitute for Gas Turbines (COMOTI), Rumunia,
 • Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales France (ONERA), Francja,
 • Rolls-Royce plc, Wielka Brytania,
 • RUAG Aerospace, Szwajcaria,
 • Société pour le Perfectionnement des Matériels et Equipements Aérospatiaux,
 • (SOPEMEA), Francja,
 • Saab Aerosystems, Szwecja,
 • Snecma, Francja,
 • Stichting National Lucht en Ruimtevaart Laboratorium, Holandia,
 • Structural Monitoring Systems, Australia,
 • Swedish Defence Research Agency, Szwecja,
 • The Italian Aerospace Research Center (CIRA), Włochy,
 • To70 B. V, Holandia,
 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Szwecja,
 • Toulouse Aeronautical Test Center (CEAT), Francja,
 • Trinity College Dublin, Irlandia,
 • Universitá di Pisa, Włochy,
 • University of Southampton, Wielka Brytania,
 • Vilnius Gediminas Technical University, Litwa,
 • Von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI), Belgia,
 • Vrije Universiteit Brussel, Belgia,
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Czechy,
 • Wynnwith Group Limited,
 • VTT Machine and Vehicle Industries, Finlandia,
 • Zara Web Services, Francja.