• English

Zakup i dostawa systemu akwizycji danych do stanowiska badawczego.

0

znak sprawy: 13/ZK/AZLK/17                                                             Warszawa, dnia 23.03.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza,  do składania ofert na realizację zamówienia pn. zakup i dostawa systemu akwizycji danych do stanowiska badawczego.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 30 marca 2017 o 13:15:35 [Current Revision] przez Ludwika Domżał
  • 30 marca 2017 o 13:15:35 przez Ludwika Domżał
  • 30 marca 2017 o 11:58:23 przez Ludwika Domżał
  • 23 marca 2017 o 12:53:17 przez Ludwika Domżał
  • 23 marca 2017 o 12:26:08 przez Ludwika Domżał