10/ZZ/AZLZ/2018 Dostawa maszyny wytrzymałościowej serwochydraulicznej 100 kN wraz z oprzyrządowaniem

0

Sygnatura sprawy: 10/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa maszyny wytrzymałościowej serwochydraulicznej 100 kN wraz z oprzyrządowaniem. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, spełniające wymagania określone przez Instytut Lotnictwa, w tym posiadające doświadczenie w dostawach maszyn wytrzymałościowych i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 marca 2018 o 11:14:38 [aktualna wersja] przez Joanna Niewczas
  • 22 marca 2018 o 11:14:38 przez Joanna Niewczas
  • 23 lutego 2018 o 11:04:28 przez Joanna Niewczas