11/ZZ/AZLZ/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego „T”, budynku „TA” /kompleks/, w ramach projektu termomodernizacji.

0

Działając w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zgodnie z treścią art. 39, Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony (sygnatura postępowania: 11/ZZ/AZLZ/2018) na „Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego „T”, budynku „TA” /kompleks/, w ramach projektu termomodernizacji.”

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 4 kwietnia 2018 o 14:43:00 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 4 kwietnia 2018 o 14:43:00 przez Elwira Grotek
  • 19 marca 2018 o 10:06:37 przez Elwira Grotek
  • 15 marca 2018 o 14:24:01 przez Elwira Grotek
  • 12 marca 2018 o 13:40:19 przez Elwira Grotek
  • 28 lutego 2018 o 13:39:25 przez Elwira Grotek