13/ZZ/AZLZ/2018 Zaproszenie do składania ofert na dostawę części do modelu samolotu stratosferycznego

0

znak sprawy: 13/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę części do modelu samolotu stratosferycznego.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Zamówienie realizowane w ramach PROJEKTU HESOFF, UMOWA NR LIFE 11 ENV/PL/459 WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH INSTRUMENTU LIFE + ORAZ NFOŚIGW

W związku z powyższym Instytut Lotnictwa zaprasza do składania ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu poniżej:

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 3 kwietnia 2018 o 12:43:00 [aktualna wersja] przez Edyta Sitnik
  • 3 kwietnia 2018 o 12:43:00 przez Elwira Grotek
  • 16 marca 2018 o 13:07:57 przez Edyta Sitnik
  • 6 marca 2018 o 13:11:30 przez Edyta Sitnik
  • 1 marca 2018 o 14:12:47 przez Edyta Sitnik