15/ZZ/AZLZ/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego „T3” w ramach projektu termomodernizacji

0

Znak sprawy: 15/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 15/ZZ/AZLZ/2018 na „Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego „T3” w ramach projektu termomodernizacji”

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 17 kwietnia 2018 o 08:37:10 [aktualna wersja] przez Piotr Nowogrodzki
  • 17 kwietnia 2018 o 08:37:10 przez Elwira Grotek
  • 10 kwietnia 2018 o 14:02:12 przez Anna Bartkowska
  • 20 marca 2018 o 11:39:23 przez Piotr Nowogrodzki
  • 12 marca 2018 o 09:44:20 przez Piotr Nowogrodzki