20/ZZ/AZLZ/2018 Dostawa oprogramowania CAD/CAM firmy SIEMENS

0

Znak sprawy: 20/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa oprogramowania CAD/CAM firmy SIEMENS.

Zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 27 marca 2018 o 15:13:18 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 27 marca 2018 o 15:13:18 przez Elwira Grotek
  • 21 marca 2018 o 15:25:50 przez Elwira Grotek