21/ZZ/AZLZ/2018 dostawa oprogramowania/dostęp do platformy on-line do zarządzania projektami rekrutacyjnymi zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

0

Sygnatura sprawy: 21/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa oprogramowania/dostęp do platformy on-line do zarządzania projektami rekrutacyjnymi zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, spełniające wymagania określone przez Instytut Lotnictwa i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 8 maja 2018 o 10:43:17 [aktualna wersja] przez Piotr Nowogrodzki
  • 8 maja 2018 o 10:43:17 przez Anna Bartkowska
  • 9 kwietnia 2018 o 08:57:14 przez Anna Bartkowska
  • 9 kwietnia 2018 o 08:54:16 przez Anna Bartkowska
  • 5 kwietnia 2018 o 16:32:25 przez Anna Bartkowska
  • 30 marca 2018 o 14:32:11 przez Anna Bartkowska
  • 26 marca 2018 o 13:28:29 przez Piotr Nowogrodzki