Wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na stanowiska inżynierskie, programistów i inne w Instytucie Lotnictwa

0

Nasz znak: 01/DE/Z/16            Data 05.02.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 01/DE/Z/16, pn. wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na stanowiska inżynierskie, programistów i inne w Instytucie Lotnictwazgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do UPUE

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 2-8 do SIWZ – Formularz oferty, wzory oświadczeń i wykazów

Załącznik nr 9 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

Odpowiedzi na pytania, w tym modyfikacja SIWZ z dnia 15.02.2016 r.

SIWZ – zmiana 15.02.2016

Załącznik nr 7 do SIWZ – istotne postanowienia umowy – zmiana 15.02.2016 r.

Sprostowanie wysłane do UPUE

Odpowiedź na pytanie z dnia 15.02.2016 r.

Sprostowanie opublikowane w DUUE

Odpowiedzi na pytania, w tym modyfikacja z dnia 18.02.2016 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – zmiana 18.02.2016 r.

Załącznik nr 9 do SIWZ – istotne postanowienia umowy – zmiana 18.02.2016 r.

Sprostowanie wysłane do UPUE

Modyfikacja z dnia 19.02.2016 r.

SIWZ zmiana z dnia 19.02.2016 r.

Załącznik nr 2-8 do SIWZ – Formularz oferty, wzory oświadczeń i wykazów – zmiana z dnia 19.02.2016 r.

Sprostowanie opublikowane w DUUE

Odpowiedź na pytanie z dnia 19.02.2016 r. (j. polski)

Odpowiedź na pytanie z dnia 19.02.2016 r. (j. angielski)

Odpowiedź na pytania z dnia 23.02.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.03.2016 r.

Uchylenie wyboru, w zakresie I części postępowania, z dn 30 03 2015

Unieważnienie postępowania w zakresie I części postępowania

 

 

 

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.