Dostawa i montaż szaf sterowniczych, akwizycyjnych i zasilających oraz wykonanie prac elektro – montażowych w laboratorium badawczym

0

Nasz znak: 17/DE/Z /16                                                     Data 19.02.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 17/DE/Z/16,  na dostawę i montaż szaf sterowniczych, akwizycyjnych i zasilających oraz wykonanie prac elektro – montażowych w laboratorium badawczym, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 13 stycznia 2017 o 14:19:07 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 stycznia 2017 o 14:19:07 przez Edyta Sitnik