• English

Dostawa wielokanałowego skanera ciśnienia dla Instytutu Lotnictwa

0

Znak sprawy: 21/DE/Z /2016                                                     Data 02.03.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 21/DE/Z/2016,  na dostawę wielokanałowego skanera ciśnienia do Laboratorium Wymiany Ciepła i Mechaniki Płynów w Instytucie Lotnictwa  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.