Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu modernizacji I sekcji Rozdzielni Głównej Średniego Napięcia w budynku R oraz zasilania budynku X1 na terenie Instytutu Lotnictwa

0

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 28/DE/Z/16, pn. wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu modernizacji I sekcji Rozdzielni Głównej Średniego Napięcia w budynku R oraz zasilania budynku X1 na terenie Instytutu Lotnictwazgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.