• English

Zorganizowanie pikniku rodzinnego. Uczestnikami pikniku będą pracownicy Instytutu Lotnictwa (ILot) i General Electric Company Polska Sp. z o.o. (GECP) wraz z rodzinami

0

Nasz znak: 26/DE/Z/16        Data 25.04.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) nr postępowania 26/DE/Z/16, na zorganizowanie pikniku rodzinnego. Uczestnikami pikniku będą pracownicy Instytutu Lotnictwa (ILot) i General Electric Company Polska Sp. z o.o. (GECP) wraz z rodzinami,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.