• English

Rozbudowa stanowiska do badań wytrzymałościowych na obciążenia dynamiczne w zmiennym środowisku temperaturowo – klimatycznym

0

znak sprawy: 46/ZK/AZLK/17                                                   Warszawa, dnia 21.09.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. rozbudowa stanowiska do badań wytrzymałościowych na obciążenia dynamiczne w zmiennym środowisku  temperaturowo – klimatycznym.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stanowiska, które będzie służyło wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 26 października 2017 o 13:06:50 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 13:06:50 przez Ludwika Domżał
  • 29 września 2017 o 11:21:58 przez Ludwika Domżał
  • 21 września 2017 o 11:20:18 przez Ludwika Domżał