• English

Dostawa mikro narzędzi.

0

znak sprawy: 104/ZK/AZLK/17                          Warszawa, dnia 05.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa mikro narzędzi.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikro narzędzi która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służyła do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 5 grudnia 2017 o 11:10:29 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 5 grudnia 2017 o 11:10:02 przez Ludwika Domżał
  • 5 grudnia 2017 o 11:09:34 przez Ludwika Domżał