8/ZZ/AZLZ/2018 Kompleksowa obsługa bankowa Instytutu Lotnictwa

0

Sygnatura sprawy: 8/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie kompleksowa obsługa bankowa Instytutu Lotnictwa. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, spełniające wymagania określone przez Instytut Lotnictwa i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 7 czerwca 2018 o 10:04:01 [aktualna wersja] przez Joanna Niewczas
  • 7 czerwca 2018 o 10:04:01 przez Joanna Niewczas