2009.07.7-8 - WORKSHOP GA ATS
2009.10.22 - KONFERENCJA STMS
2009.11.23 - WORKSHOP GA ATS 2
The Institute of Aviation

 

 

This website will give information on the activities of the Institution of Aviation related to the implementation of the EU General Aviation strategy, presented in the European Parliament Resolution of 3 February 2009 on an Agenda for Sustainable Future in General and Business Aviation
(2008/2134(INI)
.

The Institute’s activity is also compatible with the Polish national strategy as defined in the Polish National Research and Development Programme (Krajowy Program Badań Naukowych I Prac Rozwojowych) of 30 October 2008. This document determines the research areas, which include among others small airports and light airplanes in transport system.

A key element of Polish national strategy is to play an important part in European Area of General Aviation. In order to achieve this goal the Institute takes part in the following research projects:

The site gives information about the research areas , registration and conference proceedings.

In 2009 these are conference such as:

This site have links to similar pages.

_________________________________________________________

Serwis poświęcony General Aviation ma za zadanie informowanie o działalności Instytutu Lotnictwa w tej dziedzinie.

Działalność ta jest związana z realizacją strategii Unii Europejskiej w dziedzinie General Aviation. Strategię dobrze prezentuje dokument: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie planu działań na rzecz stabilnej przyszłości lotnictwa ogólnego i korporacyjnego 2008/2134(INI).

Działalność ta wynika również z krajowej strategii - dokumentem definiującym pożądane kierunki rozwoju tego sektora w kraju jest Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych ustanowiony 30 października 2008, który zakreśla obszary badawcze, między innymi związane z wykorzystaniem małych lotnisk i lekkich samolotów w systemach transportowych.

Jednym z elementów strategii działania Instytutu Lotnictwa jest odgrywanie znaczącej roli w obszarze Europejskiego General Aviation. Instytut Lotnictwa strategię tę wypełnia przez podejmowanie zadań badawczych w tej dziedzinie. Przykład stanowią konkretne projekty:

Na niniejszej stronie prezentowane są efekty działań w obszarze General Aviation zainicjowane zwłaszcza realizacją wyżej wymienionych projektów.

W 2009 roku są to konferencje:

Niniejsza strona ma służyć jako źródło informacji niezbędnych dla potencjalnego uczestnika odnośnie tematyki, rejestracji, i korzystania z materiałów pokonferencyjnych – zarówno z referatów i prezentacji jak i z informacji dotyczących monitorowania procesów zapoczątkowanych na konferencjach, workshopach.

Strona zawiera również linki do innych pokrewnych stron.