• English

aktualizacja oprogramowania CATIA COMPOSITE DESIGNE 3 oraz CATIA COMPOSITES FIBER MODELER

0

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 – tekst jednolity) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego:

aktualizacji oprogramowania CATIA COMPOSITE DESIGNE 3 oraz CATIA COMPOSITES FIBER MODELER

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie, które służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia  jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 4 grudnia 2017 o 17:49:21 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 4 grudnia 2017 o 17:49:21 przez Anna Bartkowska
  • 2 listopada 2017 o 10:25:34 przez Anna Bartkowska