• English

Aktualizacja stanowisk Solid Edge wraz z modułem wire harness oraz aktualizacja wersji Solid Edge do wersji pływającej wraz z roczną opieką techniczną. Zakup trzech licencji oprogramowania NX Mach 3 Industrial Design bezterminowych wraz z roczną opieką techniczną.

0

Nr sprawy 72/ZZ/AZLZ/2016

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na „Aktualizację stanowisk Solid Edge wraz z modułem wire harness oraz aktualizację wersji Solid Edge do wersji pływającej wraz z roczną opieką techniczną. Zakup trzech licencji oprogramowania NX Mach 3 Industrial Design bezterminowych wraz z roczną opieką techniczną.”

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) tj. przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 14 stycznia 2017 o 10:20:41 [aktualna wersja] przez Edyta Sitnik
  • 13 stycznia 2017 o 13:57:38 przez Edyta Sitnik