• English

Analiza możliwości stworzenia spółki umożliwiającej podniesienie poziomu komercjalizacji badań naukowych realizowanych w Instytucie Lotnictwa.

0

znak sprawy: 59/ZK/AZLK/17                          Warszawa, dnia 20.10.2017r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. analiza możliwości stworzenia spółki umożliwiającej podniesienie poziomu komercjalizacji badań naukowych realizowanych w Instytucie Lotnictwa.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 26 października 2017 o 14:41:45 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 14:41:45 przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 12:11:14 przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 12:09:13 przez Ludwika Domżał
  • 25 października 2017 o 09:57:32 przez Ludwika Domżał
  • 20 października 2017 o 12:20:33 przez Ludwika Domżał