• English

Analiza potencjału komercjalizacyjnego i technologicznego wybranych projektów realizowanych w Instytucie Lotnictwa.

0

znak sprawy: 58/ZK/AZLK/17                        Warszawa, dnia 20.10.2017r.

 

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. analiza potencjału komercjalizacyjnego i technologicznego wybranych projektów realizowanych w Instytucie Lotnictwa.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 26 października 2017 o 14:44:11 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 14:43:09 przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 12:07:21 przez Ludwika Domżał
  • 20 października 2017 o 12:17:49 przez Ludwika Domżał