• English

Analiza potrzeb kompetencyjnych pracowników Instytutu Lotnictwa zaangażowanych w pracach komercjalizacyjnych. Różnice kulturowe pomiędzy personelem ośrodków naukowych, badawczo rozwojowych oraz przemysłowych w świetle oczekiwanej współpracy dla realizacji celów zawartych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Ministerstwa Finansów.

0

znak sprawy: 60/ZK/AZLK/17                                          Warszawa, dnia 20.10.2017r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. analiza potrzeb kompetencyjnych pracowników Instytutu Lotnictwa zaangażowanych w pracach komercjalizacyjnych. Różnice kulturowe pomiędzy personelem ośrodków naukowych, badawczo rozwojowych oraz przemysłowych w świetle oczekiwanej współpracy dla realizacji celów zawartych
w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Ministerstwa Finansów.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 30 października 2017 o 07:07:57 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 30 października 2017 o 07:07:57 przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 14:40:03 przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 12:02:29 przez Ludwika Domżał
  • 23 października 2017 o 15:09:07 przez Ludwika Domżał
  • 20 października 2017 o 12:23:36 przez Ludwika Domżał