• English

Badania ankietowe dotyczące mobilności w podróżach służbowych w Polsce.

0

Dotyczy sprawy: 54/ZA/AZAZ/16                                                      Warszawa dnia 26.07.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: pn. badania ankietowe dotyczących mobilności w podróżach służbowych w Polsce (znak sprawy: 54/ZA/AZAZ/2016). Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.  Direct AiR Transport (DART).

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.