• English

Badania potencjału kompetencyjnego kadry menadżerskiej przy użyciu nowoczesnych narzędzi opracowanych pod kątem polskiego rynku.

0

znak sprawy: 61/ZK/AZLK/17                               Warszawa, dnia 20.10.2017r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. badania potencjału kompetencyjnego kadry menadżerskiej przy użyciu nowoczesnych narzędzi opracowanych pod kątem polskiego rynku.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 8 grudnia 2017 o 11:51:19 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 8 grudnia 2017 o 11:50:12 przez Ludwika Domżał
  • 22 listopada 2017 o 09:57:43 przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 14:38:56 przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 11:55:00 przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 11:53:53 przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 11:51:18 przez Ludwika Domżał
  • 20 października 2017 o 12:26:29 przez Ludwika Domżał