• English

Badania udarności w CBMK

0

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji rozszerzyło zakres swoich możliwości badawczych o wykonywanie prób udarności. Badania udarności przeprowadzane są na standardowym młocie wahadłowym typu Charpy o energii 300J z automatycznym podnoszeniem i zwalnianiem wahadła.

Urządzenie umożliwia dokładne pomiary energii zużytej do złamania próbki a wynik przedstawiany jest na wyświetlaczu cyfrowymi oraz tarczy analogowej. Przeprowadzenie prób możliwe jest na próbkach standardowych tj. 10x10x55 mm jak i pomniejszonych 7,5x10x55 mm oraz 5x10x55mm. Młot udarnościowy spełnia wymagania norm PN-EN 10045 oraz ASTM E23.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 9 sierpnia 2015 o 13:26:34 [aktualna wersja] przez admin
  • 9 sierpnia 2015 o 13:26:34 przez admin