• English

Prenumerata 2018

Czasopisma dostępne w czytelni.

Czasopisma polskie

 1. Aero – Magazyn Lotniczy ISSN 1896-3951
 2. Archiwum Motoryzacji ISSN 1234-754X
 3. Bibliotekarz ISSN 0208-4333
 4. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ISSN 1234-5865
 5. Elektronika: Konstrukcje, Technologie, Zastosowanie ISSN 0033-2089
 6. Elektronika Praktyczna ISSN 1230-3526
 7. Eurogospodarka ISSN 2080-2927
 8. Fatigue of Aircraft Structures ISSN 2081-7738
 9. Gazeta Wyborcza ISSN 0860-908x
 10. Inżynieria Materiałowa ISSN 0208-6247
 11. Journal of Polish-American Science and Technology
 12. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych ISSN 2353-8503
 13. Newsweek Polska ISSN 1642-5685
 14. Nowa Technika Wojskowa ISSN 1230-1655
 15. Polimery – Tworzywa Wielkocząsteczkowe ISSN 0032-2725
 16. Polityka ISSN 0032-3500
 17. Polska Zbrojna ISSN 0867-4523
 18. Prace Instytutu Lotnictwa ISSN 0509-6669
 19. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej: Mechanika ISSN 0137-2335
 20. Problemy Techniki Uzbrojenia ISSN 1230-3801
 21. Przegląd Lotniczy ISSN 1231-2398
 22. Przegląd Mechaniczny ISSN 0033-2259
 23. Przegląd Techniczny ISSN 0137-8783
 24. Skrzydlata Polska ISSN 0137-866x

Czasopisma zagraniczne

 1. Advanced Engineering Materials ISSN 1527-2648 (wersja elektroniczna)
 2. Aeronautical Journal ISSN 0001-9240
 3. Aerospace Science and Technology ISSN 1270-9638
 4. AIAA Journal ISSN 0001-1452
 5. Aircraft Engineering and Aerospace Technology ISSN 0002-2667
 6. Aviation Week and Space Technology ISSN 0005-2175
 7. Avionics Magazine: Formerly: Avionics ISSN 0273-7639
 8. Electronic Design ISSN 0013-4872
 9. Flight International ISSN 0015-3710
 10. International Journal of Computational Fluid Dynamics ISSN 1061-8562
 11. International Journal of Fatigue ISSN 0142-1123
 12. International Journal of Turbo and Jet Engines ISSN 0334-0082
 13. Journal of Aircraft ISSN 0021-8669
 14. Journal of Composite Materials ISSN 0021-9983
 15. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power ISSN 0022-0825
 16. Journal of Guidance, Control, and Dynamics ISSN 0731-5090
 17. Journal of Propulsion and Power ISSN 0748-4658
 18. Journal of Spacecraft and Rockets ISSN 0022-4650
 19. Journal of the American Helicopter Society ISSN 0002-8711
 20. Journal of Turbomachinery ISSN 0889-504X
 21. Letectvi a Kosmonautika ISSN 0024-1156
 22. Progress in Aerospace Sciences ISSN 0376-0421
 23. Progress in Energy and Combustion Science ISSN 0360-1285
 24. Reports of the Institute of Fluid Science Tohoku University ISSN 0916-2879
 25. Rotor and Wing ISSN 0191-6408
 26. Vertiflite ISSN 0042-4455