BIP

bip


Prawo

Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa centrala: (+48) 22 846 00 11 fax: (+48) 22 846 44 32 Dokumenty rejestrowe Statut (PDF rozmiar 873 KB) KRS wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000034960 NIP 525-000-84-94 Regon 000037374 Numer konta bankowego Bank PKO SA 90

Organizacja

DYREKTOR INSTYTUTU LOTNICTWA dr inż. Paweł Stężycki tel.: (+48) 22 188 36 00 mail: pawel.stezycki[at]ilot.edu.pl ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU LOTNICTWA PROKURENT mgr inż. Sylwester Wyka tel.: (+48) 22 188 39 04 mail: sylwester.wyka[at]ilot.edu.pl DYREKTOR CENTRUM TECHNOLOGII KOSMICZNYCH PROKURENT dr inż. Leszek Loroch tel.: (+ 48) 22 846 09 93 mail: leszek.loroch[at]ilot.edu.pl GŁÓWNA KSIĘGOWA PROKURENT mgr Ewa Żyluk tel.: (+

RSS i Twitter

RSS