11/ZZ/AZLZ/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego „T”, budynku „TA” /kompleks/, w ramach projektu termomodernizacji.

Działając w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zgodnie z treścią art. 39, Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony (sygnatura postępowania: 11/ZZ/AZLZ/2018) na „Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego „T”, budynku „TA” /kompleks/, w ramach projektu termomodernizacji.”

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: Lut 28, 2018 @ 13:39