16/ZZ/AZLZ/2018 Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 16/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 16/ZZ/AZLZ/2018 na „Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych Instytutu Lotnictwa”.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: 4 kwietnia 2018, godz. 16:48