2/ZZ/AZLZ/2018 Organizacja pikniku rekreacyjno-edukacyjnego

Znak sprawy: 2/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa zaprasza do udziału w postępowaniu na organizację pikniku rekreacyjno-edukacyjnego dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich rodzin.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia mniejszej, niż 750 000 euro.

 

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: Mar 20, 2018 @ 11:56