32/ZZ/AZLZ/2018 Rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze dla Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 32/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych, o sygnaturze 32/ZZ/AZLZ/2018, którego przedmiotem jest rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze dla Instytutu Lotnictwa

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: 15 maja, 2018 @ 13:15